Wolumen dlaczego warto śledzić

Powody, dla których warto, śledzić wolumen

Wolumen to liczba kontraktów lub akcji, która w danym przedziale czasu zmieniły właściciela.Prezentowany jest w formie pionowych kresek w dolnej części wykresu.
Wolumen: kilka powodów, dla których warto go śledzić: potwierdza lub neguje, kierunek ruch powinien się poruszać zgonie z ruchu ceny. Wykresie rosnącym powinien rosnąć, a przy malejącym maleć.ostrzega traderów wskazuje na możliwe odwracanie się trendu. Formacje analizy technicznej pojawiające się na wykresie powinny być potwierdzane zachowaniem wolumenu. Jednorazowy gwałtowny ruch przeciwny do głównego trendu powinien być potwierdzony zachowaniem wolumenu. Wolumen jest śledzony przez profesjonalnych traderów rzeczywistą dodatkową informacją, którą uzyskuje trader. Może diametralnie zmienić cenę akcji, kontraktu czy innego waloru. Stanowi dodatkową informację w procesie decyzyjnym w trakcie tradingu. Wolumen wskazuje wejście Smart Money do gry. Wolumen umożliwia określenie momentów akumulacji i dystrybucji.
Uwaga na
Uwaga na przełamania istotnych poziomów podczas okresów ograniczonej zmienności.

Przemysław

Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko wymówki, które sami tworzymy, aby nie dojść do sukcesu.