co Jackson Holewe przygotowało we wrześniu?

Jackson Hole przygotowało do podwyżki we wrześniu?
Świadczą o tym informacje na podstawie wypowiedzi członków FED podczas sympozjum ekonomicznego
w amerykańskim Jackson Hole. Zdaniem ekonomistów prezes rezerwy federalnej, Janet Yellen przygotował sobie pole pod wrześniową podwyżkę. Obserwatorzy rynkowi wcześniej natomiast przypisywali ruchom na
stopach w tym roku naprawdę niewielkie szanse.

Potwierdzono…

Stanley Fischer prawa ręka Yellen potwierdziła jego słowa w rozmowie z CNBC twierdził otwarcie, że podwyżka 20-21 września jest realnie rozważana. W związku z tym piątkowy raport NFP będzie pilnie śledzony przez rynek. Pozytywny odczyt lub pokrywający się z prognozami (w okolicach 180 tysięcy), z całą pewnością będzie kolejnym sygnałem przemawiającym za możliwością podwyżki.Goodfriend nie daje jednak większych szans w długim terminie na kontynuację procesu podwyżek. Długoterminowe nominalne stopy obligacji utrzymają się na bardzo niskich lub wręcz zerowych poziomach w bliższej i dalszej przyszłości. Dodając do tego niskie prognozy wzrostu, wysokie zadłużenia gospodarek zaawansowanych oraz wzrosty podatków, otrzymujemy jego zdaniem przepis nie tylko na recesję, ale jednocześnie na silne cięcia stóp procentowych.

Przemysław

Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko wymówki, które sami tworzymy, aby nie dojść do sukcesu.