W dół pierwszy raz od 15 lat!

Globalne wolumeny walutowe w dół pierwszy raz od 15 lat!
1 września został opublikowany trzyletni raport podsumowujących wolumeny na światowych rynkach walutowych oraz rynkach pochodnych OTC przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Te niezwykle opasłe dokumenty uwzględniają praktycznie wszystkie możliwe klasy aktywów z podziałem na waluty oraz kraje. Całość znaleźć można na oficjalnej stronie BIS.

Wolumeny rynku Forex w dół pierwszy oraz od 2001

W Najnowszym raporcie są zawarte informacje na temat dziennego obrotu na rynkach walutowych, który wyniósł średnio 5,1 biliona dolarów w kwietniu 2016 – w kwietniu 2013 wartość ta plasowała się natomiast na poziomie 5,4 biliona dolarów. Jest to pierwsza deprecjacja od ponad kilkunastu lat – nawet pomimo tego, że aktywność instrumentów pochodnych związanych z walutami cały czas się zwiększała. Jeżeli chodzi natomiast o rynek OTC (over the counter) to jego średnie dzienne wolumeny poszły w górę o 0,4 biliona, osiągając poziom 2,7 bln USD. Informacje te są kolejnym znakiem, żę banki i fundusze hedgingowe ograniczają, swoją międzynarodową aktywność w wyniku czego odpowiedzialnymi za spadki jest przede wszystkim rynek spot – czyli ten, na którym traderzy detaliczni i duże banki inwestycyjne dokonując codziennych transakcji, spekulując na konkretnych parach walutowych. Wolumen zmniejszył się o 19% do średniej dziennej 1,7 bln USD.

Przemysław

Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko wymówki, które sami tworzymy, aby nie dojść do sukcesu.