Określenia wsparć i oporów

3 sposoby określenia wsparć i oporów w 5 prostych przykładach
Co Zastosować, jeżeli chcemy uzyskać drastyczne zwiększenie skuteczności naszych zagrań i zwiększając jednocześnie stosunek zysku do ponoszonego ryzyka pozwalają nato Poziomy wsparć i ryzyka. W artykule Elliott Wave International 3 Ways to Identify Support and Resistance – 5 Chart Examples zostały, przedstawione trzy sposoby na osiągniecie tychże.

Mowa tu przede wszystkim o:
poprzednich szczytach bądź dołkach, liniach trendu, zniesieniach Fibonacciego Trendy spadkowe kończą się w rejonie silnego wsparcia, trendy wzrostowe na silnym oprze.
2) Linie trendu również działają jak poziomy wsparcia bądź oporu.
3) Przydatnym narzędziem do wyznaczania wsparć i oporów są również zniesienia Fibonacciego.
Zwolennicy teorii fal Elliotta często korzystają z najpopularniejszych poziomów Fibonacciego takich jak 0.382, 0.500 czy 0.618. Aby zgłębić ten temat, warto ściągnąć niewielki, czternastostronnicowy ebook Jeffreya Kennediego Trading the Line — 5 Ways You Can Use Trendlines to Improve Your Trading Decisions. Autor pokazuje, w nim jak za pomocą niezwykle prostych narzędzi można określić, kiedy trend zbliża się ku końcowi.

Przemysław

Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko wymówki, które sami tworzymy, aby nie dojść do sukcesu.