Minimalna stawka godzina zatwierdzona przez Sejm

Została uchalona ustawa o minimalnej stawce za godzinę pracy na umowę zlecenie. Będzie ona wynosić teraz 12 złotych za godzinę, a w 2017 będzie wynosić 13 zł za godzinę.Głosowało nad tą ustawą 380 postów, jedynie 47 osób było przeciwko i 14 osób wstrzymało się od głosu. 

W Polsce bardzo dużo osób jest zatrudniona na umowach nietrwałych i wynosi średnio w Polsce 28%. Dzięki temu wiele osób będzie mogło liczyć na normalne wynagrodzenie. Ustawa po części w życie wejdzie w dniu ogłoszenia ustawy, a kompleksowo będzie obowiązywać o 1 stycznia 2017 roku.

Przedsiębiorca będzie narażony na wysokie kasy i ze względu na to wiele osób twierdzi, że pomoże to w jakiś sposób zahamować bardzo niską płace. Jeżeli jakiś przedsiębiorca nie będzie się do tego stosować to będzie mógł być narażony na grzywnę od 1-30 tysięcy złotych. Nikt nie chciałby ryzykować dla takiej kwoty.

Adrian Domański

Zacząłem aktywnie na rynku Forex w 2011 roku. Najczęściej rozpracowuje pozycje krótkie, a długie realizuje śmiało od kilku miesięcy. Stawiam na bezpieczeństwo, a możliwości szybkiego zarobku skrupulatnie analizuje. Wolne chwilę od giełdy spędzam na rowerze oraz aktywnie podróżuje.